Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Aby przedstawić naszą ofertę na podstawie ustawy o RODO, potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dbamy o Twoją prywatność, Twoje dane są u nas bezpieczne. W każdej chwili możesz je edytować lub wycofać zgodę na podstawie polityki prywatności. Szczegółowe informacje w polityce prywatności >zobacz<

Akceptuję

Regulamin sklepuSpis treści

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Procedura składania i realizacji zamówień
 4. Dostawa
 5. Ceny i metody płatności
 6. Prawo do odstąpienia od umowy
 7. Ochrona danych osobowych
 8. Reklamacje dotyczące towarów
 9. Postanowienia końcoweI. Definicje - użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.meblemario.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 3. Konsument - zgodnie z art. 22 [1] Kodeksu cywilnego oznacza osobę fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U.Nr16, poz.93 ze zm.);
 5. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego MEBLEMARIO
 6. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem internetowym MEBLEMARIO a klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz.827);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz.1204 ze zm.);
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


II. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.meblemario.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy działający pod adresem www.meblemario.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Meble Mario” Mariusz Chałupka, ul. Teklinowska 2/3, 98-400 Wieruszów, NIP 997 006 44 71, Regon 382932578
 4. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  3. warunki i zasady składania droga elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.
 6. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciąża go osobiście.
 7. Klient może porozumieć się ze sklepem www.meblemario.pl poprzez pocztę e-mail: meble@meblemario.pl telefonicznie pod numerem telefonu 660-725-122 w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach podanych na stronie głównej sklepu oraz pisemnie listem na adres Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Meble Mario” Mariusz Chałupka Teklinowska 2/3 98-400 Wieruszów


III. Procedura składania i realizacji zamówień.

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego i złożenia Zamówienia należy skorzystać z formularza kontaktowego.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zamówienia składa się za pomocą formularza kontaktowego, podając szczegółowe dane dotyczących płatności oraz dostawy Towarów.
 4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku ,, zamawiam z obowiązkiem zapłaty,,.
 5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której powyżej.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 8. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe podanie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym można potwierdzić złożenie zamówienia.
 9. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12:00, w soboty, oraz niedzielę oraz święta – będą realizowane następnego dnia roboczego.
 10. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, sklep internetowy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Meble Mario” Mariusz Chałupka zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 11. Sklep internetowy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Meble Mario” Mariusz Chałupka wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie podać dane firmy wraz z NIP.


IV. Dostawa.

 1. Informacje o kosztach dostawy są podawane w koszyku w polu "Dostawa" oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia prze Klienta. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone przez Klienta.
 2. Opłata za dostawę jest wskazana na dokumencie sprzedaży jako oddzielna pozycja. W przypadkach darmowej dostawy dla Klienta, opłata zostaje uiszczona przez Sklep internetowy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Meble Mario” Mariusz Chałupka Na dokumencie sprzedaży pozycja opłaty nie występuje.
 3. Zamówienia realizowane są w ciągu 30 dni roboczych.
 4. Czas realizacji zamówienia to czas od zaksięgowania wpłaty do momentu wydania paczki kurierowi.
 5. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa w czasie wskazanym w punkcie 3 powyżej, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany.
 6. W przypadku gdy nie uda się zrealizować dostawy przez wybrany przez Klienta sposób dostawy, zostanie on o tym poinformowany telefonicznie lub mailowo.


V. Ceny i metody płatności.

 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Meble Mario” Mariusz Chałupka, są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  1. przelewem bankowym
  2. płatnością gotówkową przy odbiorze towaru.


VI. Prawo do odstąpienia od umowy.

 1. Każdemu klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania jakiekolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inna niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się jednym z wzorów oświadczenia znajdującym się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe: Pobierz Formularz zwrotu towaru
 3. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Meble Mario” Mariusz Chałupka Teklinowska 2/3 98-400 Wieruszów, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 4. Sklep Internetowy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Meble Mario” Mariusz Chałupka dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się od zwrotu tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


VII. Ochrona danych osobowych

 1. ADMINISTRATOREM Twoich danych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Meble Mario” Mariusz Chałupka Teklinowska 2/3 98-400 Wieruszów
 2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Klientów podane w formularzu zamówienia lub w formularzu rejestracyjnym dla konta użytkownika.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (dalej ,,RODO,,)
 4. W przypadku zamówienia produktów, dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu zamówienia produktów i wykonania umowy sprzedaży produktów do czasu zakończenia realizowania zamówienia. Ponadto, po zrealizowaniu procesu sprzedaży, w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, dane Klienta przechowywane są w celu zabezpieczenia Administratora przed ewentualnymi roszczeniami i w celu wykazania przestrzegania przepisów prawa przez okres nie krótszy od upływu terminów przedawnienia. Raz na trzy lata Administrator weryfikować będzie, czy przetwarzanie danych osobowych nadal jest celowe. Wszelkie dane zbędne będą niezwłocznie usuwane.
 5. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je zlecenie Administratora, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o obowiązującą podstawę prawną.
 6. Klient ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Klient może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw, skargę do organu nadzorczego oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w RODO. Prawo do cofnięcia zgody przysługuje w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


VIII. Reklamacje dotyczące towarów

 1. Sklep internetowy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Meble Mario” Mariusz Chałupka jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] -556[3] i kolejnych Kodeksu cywilnego.
 2. Niezależnie od powyższego, Towary oferowane w sklepie internetowym objęte są dwuletnią gwarancją.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować mailowo lub listownie do Sklepu Internetowego Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Meble Mario” Mariusz Chałupka (dane kontaktowe wskazane w pkt. II.7 Regulaminu Sklepu internetowego zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.


IX. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ….( nazwa sklepu) a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Meble Mario” Mariusz Chałupka Teklinowska 2/3 98-400 Wieruszów
 4. Regulamin dostępny jest dla Klientów w wersji elektronicznej na stronie sklepu www.meblemario.pl (w stopce, zakładka "Regulamin").


UWAGA!
Wymiary mogą odbiegać od rzeczywistych w tolerancji +/- 5cm, jest to spowodowane specyfiką wyrobów tapicerskich.

KOLORYSTYKA:
Ze względu na różne parametry monitorów, oraz zmienne warunki oświetleniowe, powyższą kolorystykę prosimy traktować jako poglądową. Kolory mogą nieco odbiegać od rzeczywistych w zależności od ustawionego kontrastu monitora.

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz zwrotu towarów